Programma

09:00 uur - Registratie en Ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge en congrestas met schrijfmateriaal. De koffie staat voor u klaar!

10:00 uur - Opening door de dagvoorzitter
Drs. Harriet Hofstede, GZ  psycholoog, specialist op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik.  

10:10 uur - True Selfie: de jongere maar ook de hulpverlener!
Drs. Erik Jongman, Psychotherapeut, Spirit en de Waag
Jongeren zijn binnen de werkrelatie met hun hulpverlener wisselend in motivatie. Vaak ingegeven door hun behoefte aan autonomie maar ook om tegen je aan te willen leunen. Dit speelt helemaal bij zeer kwetsbare jongeren die geen vertrouwen in zichzelf en de ander hebben. Zij breken hun behandeling vaak vroegtijdig af. De huidige inrichting van onze zorg kan de werkrelatie extra compliceren door zijn gerichtheid op diagnoses en protocollen. De meeste jongeren voelt zich dan niet gezien in wie zij wel zijn en hoe zij dan verder kunnen. De kunst is dan ook om onze huidige wetenschappelijke kennis te integreren in een benadering die recht doet aan de behoefte van de jongere: zie je mij wel of alleen een stoornis en je protocolletje! Met algemene gesprekstechnieken en een vriendelijke lach red je het niet. Het gaat zoals in alle literatuur terug komt om echtheid van de hulpverlener. Deze lezing bespreekt wat helpt in deze werkrelatie en hoe je al snel naar het kwetsbare deel van de jongere mag om tot een positiever zelfbeeld te komen.

10:40 uur - Headspace @ease
Dr. Rianne Klaassen, opleider aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie, De Bascule

Driekwart van alle psychische stoornissen ontstaat voor het 25e levensjaar. En ondanks goede beschikbare vormen van hulpverlening, krijgt slechts 20% van de jongeren met psychische klachten de juiste zorg. Vaak schamen ze zich voor hun problemen en vragen niet of laat hulp. Ook is het lastig de juiste zorg te krijgen door lange wachtlijsten, wanneer iemand op meerdere terreinen problemen heeft of geen duidelijke diagnose krijgt. Dit is een wereldwijd probleem en heeft geleid tot een ‘youth mental health’ tak. Er zijn recente voorbeelden van hoe het wel zou kunnen; Headspace, een in Australie gestart initiatief is bekend. In Nederland is @ease gestart, middels een pilot in Amsterdam en Maastricht op basis van Headspace principes.

Jongeren tussen de 12 en 25 jaar kunnen anoniem, met of zonder afspraak, vrijblijvend en gratis binnenlopen. Er staat een getraind team klaar van enthousiaste jonge vrijwilligers en professionals die goed kunnen inspelen op de zorgen die mensen hebben en - als het nodig is - iemand (snel) kunnen helpen de juiste zorg buiten @ease te vinden.

In deze lezing zal Rianne de voors, tegens en de huidige stand van zaken met betrekking tot @ease bespreken.

 


 

 

11:10 uur - Koffiepauze en informatiemarkt
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

11:40 uur - Eerste deelsessieronde
Tijdens uw bezoek bezoekt u in deze ronde één van de tien deelsessies.

12:55 uur - Lunch en bezoek informatiemarkt
In de foyer wordt u een gevarieerde lunch geserveerd.

13:55 uur - Stel het wordt normaal om af te wijken
Prof.dr. Trudy Dehue, Emeritus hoogleraar, Wetenschapsfilosoof en wetenschapssocioloog, Universiteit Groningen
Er rust tegenwoordig een groter stigma op afwijken dan op stoornissen, want anders hoefde niet zo veel afwijken een stoornis te heten. Als we eigenschap X (zeg versnipperde aandacht) definiëren als stoornis Y (zeg ADHD) dan is het niet de biologie die ons vertelt dat we dit moeten doen. Het zijn mensen die bepalen wat een stoornis moet heten. Het woord ‘stoornis’ kadert bepaalde eigenschappen in als iets voor de dokter en voegt dus iets aan die eigenschappen toe. Dat kan voordelen hebben, maar velen keren de zaak nu om: men redeneert dat stoornis Y ‘zich uit in’ eigenschap X, of zelfs dat Y ‘de oorzaak is’ van eigenschap X. Het tot een ding maken of reïficeren van definities (zoals filosofen dit noemen) is de spil van het maatschappelijke proces waarin steeds meer mensen een psychiatrische diagnose krijgen. Hoe zou het zijn als het weer normaal wordt om af te wijken? 

15:15 uur - Theepauze en bezoek informatiemarkt 
Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

15:45 uur - Tweede deelsessieronde
Tijdens uw bezoek bezoekt u in deze ronde één van de tien deelsessies.

17:00 uur - Borrel
Na afloop is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.