Programma

Hieronder treft u het programma voor de 6e editie van het Kenniscongres Stoornissen. Heeft u vragen of opmerkingen over het programma? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.


09.00 uur -  Registratie en ontvangst
10.00 uur - Opening en inleiding door de dagvoorzitter 
Autisme en ontwikkelingsfasen:
De kracht van contact tussen school en hulpverlening.

Drs. Gigi H.H. van de Loo-Neus, Kinder- en jeugdpsychiater en Manager behandelzaken zorglijn ASS en ADHD, Karakter Universitair Centrum Nijmegen.
De aanpak van kinderen en jongeren met een autisme spectrum op scholen vraagt veel aandacht en verschilt per leeftijdscategorie. Toch is het mogelijk om deze kinderen in al hun diversiteit te begeleiden in hun ontwikkeling. Soms met een basale aanpak, soms met behulp van coaching en soms met zorg op maat door speciaal onderwijs of begeleiding in de klas .Tijdens de lezing gaat Gigi van de Loo-Neus in op recente (wetenschappelijke) ontwikkelingen en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk over de mogelijkheden van samenwerking tussen scholen en hulpverleners om kinderen en jongeren met autisme te ondersteunen in hun ontwikkeling.
10.30 uur - Motivatie bij kinderen met ADHD: Wat weten we en hoe kunnen we dit toepassen in de klas?
Anouk Scheres, PhD. Universitair Hoofddocent, Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit
“Mijn zoon kan het wel, als hij het maar wil” is een veelgehoorde uitspraak door ouders van kinderen met ADHD en impliceert dat er sprake is van een motivatieprobleem. Onderzoek naar de aard van psychologisch functioneren van kinderen en jongeren met ADHD richt zich veelal op cognitief functioneren, en vaak wordt in deze context ook gedacht aan hoe motivatie een rol speelt hierin. Wat is motivatie eigenlijk? En (hoe) kunt u het meten? Welke vormen van motivatie kennen we en op welke manier kunnen deze relevant zijn voor het functioneren van kinderen en jongeren in de klas? Anouk Scheres zal ingaan op het bestaan van verschillende kwaliteiten van motivatie en hoe deze kennis mogelijk gebruikt kan worden in de klas.
11.00 uur - Koffie- en theepauze en bezoek informatiemarkt
11.30 uur - Eerste deelsessieronde

 

 

12.45 uur -  Lunch en bezoek informatiemarkt
13.45  uur - Een miljoen antidepressiva gebruikers maar geen dalende prevalentie en wat daaraan te doen – Reflecties vanuit de TRAILS studie 

Prof.dr. Johan (Hans) Ormel, (emeritus-)Hoogleraar psychiatrische epidemiologie, UMCG.
In vergelijking met andere Westerse landen heeft Nederland een omvangrijke en goede geestelijke gezondheidszorg. Desondanks is de prevalentie van psychische stoornissen de afgelopen drie decennia niet noemenswaardig gedaald. Een miljoen antidepressiva gebruikers maar nog steeds evenveel depressieve en angststoornissen. Hoe kan dat? Hoe zijn de vooruitzichten? En wat kunnen we  aan deze paradox doen? En welke rol kan het onderwijs hierin vervullen? Dit zijn de vragen waarop Johan Ormel zal ingaan, deels geïnspireerd door bevindingen van de TRAILS studie.
14.15 uur - PTSS herkennen: het stellen van de juiste vragen naar trauma en de mogelijke gevolgen
Lotte Hendriks MSc, GZ-psycholoog en onderzoeker, Overwaal: Expertisecentrum Angst, Dwang en PTSS (Pro Persona). Promovenda, Radboud Universiteit.
Van alle kinderen die klachten ontwikkelen na het meemaken van een traumatische ervaring, krijgt lang niet iedereen de behandeling die hij of zij nodig heeft. Deels heeft dit te maken met dat er te weinig over trauma en de mogelijke gevolgen gesproken wordt: het blijkt een lastig thema, ook voor hulpverleners en docenten. Recent werden slachtoffers van seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld aangemoedigd te spreken over hun ervaringen. Een zeer goed initiatief! Maar nu is het tijd dat wij als professionals ook van ons laten horen: er is geen plaats meer voor taboes. In deze lezing staat Lotte Hendriks stil bij wat het juiste moment is om naar trauma’s te vragen, op welke manier u uw vragen het beste kunt formuleren en welke vervolgstappen u het beste kunt zetten wanneer er sprake blijkt te zijn van (klachten na) trauma’s. Er wordt expliciet stilgestaan bij wat de rol van het onderwijs hierin kan zijn.
14.45 uur - Theepauze en bezoek informatiemarkt
15.15 uur -  Tweede deelsessieronde
16.30 uur - Afsluitende borrel