In 1 dag een kennis-update over stoornissen!

 

Het woord stoornissen wordt steeds vaker een besmet begrip. Het wordt geassocieerd met etiketteren van bijvoorbeeld kinderen en jongeren om hen in een DSM-hokje te kunnen plaatsen. Handig voor behandelaars, maar stigmatiserend en hinderend voor de betrokken jongeren zelf.

Maar wat dan? Natuurlijk zijn sommige kinderen en jongeren druk, opstandig, depressief, of hebben moeite met verwerking van informatie. We moeten het niet negeren maar wel anders en met zorg benaderen.

Het Kenniscongres Stoornissen zoals dat nu voor de vierde keer plaatsvindt, werkt vanuit het idee dat het begrip ‘normaal’ veel breder is dan in het dagelijkse professionele leven van diagnostici, behandelaars, sociaal werkers of onderwijzers wordt gehanteerd. Een goed voorbeeld is dat een druk kind meestal niet het etiket ADHD verdient en een sombere gedachte niet automatisch betekent dat iemand depressief is.

Tijdens het plenaire programma zal prof.dr. Anna Bosman uiteenzetten waarom we niet op objectieve wijze kunnen vaststellen dat iets een stoornis is. In de presentatie van prof.dr. Sarah Durston staat de vraag centraal of ADHD in de hersenen zit of tussen de oren. Wat zijn de problemen die het leren van kinderen verhinderen? Dr. Dorine Slaats vertelt u er alles over. En hoe kunt u als leerkracht een belangrijke rol spelen in het signaleren van depressieve klachten? Dit legt dr. Annemieke Mol Lous u uit.

Er vinden twee deelsessierondes plaats tijdens dit congres, met aandacht voor interventies en behandelmethoden die in de praktijk effectief blijken. De onderwerpen van de deelsessies zijn uiteenlopend: Hoe creëert u een veilige klas voor angstige kinderen en jongeren? Is de cognitieve gedragstherapie Zelf Plannen effectief voor jongeren met ADHD? En op welke wijze vindt depressiepreventie plaats op het voortgezet onderwijs?

Voor wie?

Schrijf u nu in voor dit congres en ontmoet collega’s die werkzaam zijn als: Intern begeleider, docenten, remedial teacher, mentoren, zorgcoördinator onderwijs, (school) maatschappelijk werker, jeugdhulpverlener, jeugdarts, GGD-arts, (kinder- en jeugd) psychiater, SPV-er, therapeut, GZ-psycholoog, (kinder- en jeugd) psycholoog, orthopedagoog, eerstelijnspsycholoog, logopedist en ergotherapeut.

Naar aanmeldpagina »

Twitter mee over dit onderwerp en
het 4e Kenniscongres Stoornissen
met #kenniscongresstoornissen | @logacom

 

 

 

Accreditatie

Accreditatie voor dit congres is goedgekeurd door:

Registerleraar.nl
Het 4e Kenniscongres Stoornissen heeft registratienummer elKOqgmw8w en is valide bevonden door de registercommissie. De activiteit staat gewaardeerd met 4 SBU in RU (registeruren) en is opgenomen in registerleraar.nl voor:

  • basisonderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • middelbaar beroepsonderwijs (inclusief volwassenenonderwijs)
  • speciaal onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs)

SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Het congres heeft als ID-nummer SKJ196968 en is geaccrediteerd met 1 punt.

NIP-eerstelijnspsychologie NIP heeft het congres voor ELP herregistratie geaccrediteerd met 6 punten.

VGCt, Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, heeft de scholing geaccrediteerd met 4 punten.

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register. Het congres is geaccrediteerd voor Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg, puntentoekenning is als volgt:

Categorie Accreditatie-punten
Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen: 5
Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen: 5
Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg: 5
Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen: 5
Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen: 5
 

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/ NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) heeft het congres geaccrediteerd voor Basis-Pedagoog, Herregistratie NVO Basis-Orthopedagoog, Jeugdzorg pedagoog, Jeugdzorg psycholoog, Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist, Orthopedagoog-Generalist (supervisor), puntentoekenning is als volgt:

Categorie Accreditatie-punten
K&J/OG herregistratie 4,5
K&J/OG opleiding - behandeling 1
K&J/OG opleiding - diagnostiek 1
K&J/OG opleiding - overig taken 0,5