In 1 dag een kennis-update over stoornissen!

 

Het woord 'stoornissen' is steeds vaker een besmet begrip. Het wordt geassocieerd met etiketteren van bijvoorbeeld kinderen en jongeren om hen in een DSM-hokje te kunnen plaatsen. Handig voor behandelaars, maar stigmatiserend en hinderend voor de betrokken jongeren zelf. Natuurlijk zijn sommige kinderen en jongeren druk, opstandig, depressief of hebben sommigen moeite met verwerking van informatie. Dit dient niet te worden genegeerd, alleen preciezer en/of anders te worden bejegend.
Het Kenniscongres Stoornissen zoals dat nu voor de vijfde keer plaatsvindt, werkt vanuit het idee dat het begrip ‘normaal’ veel breder is dan in het dagelijkse professionele leven van diagnostici, behandelaars, sociaal werkers of onderwijzers wordt gehanteerd. Een goed voorbeeld is dat een druk kind meestal niet het etiket ADHD verdient en een sombere gedachte niet automatisch betekent dat iemand depressief is. 

Tijdens het plenaire programma zal dr. Mariët van der Molen uiteenzetten wat de relatie is tussen executieve functies en probleemgedrag in de klas. In de presentatie van prof.dr. Jaap Oosterlaan staan medicatie en alternatieve behandelingen voor ADHD centraal zoals gedragsmatige interventies waaronder het leerkrachtprogramma Druk in de Klas. Hoe helpt u kinderen in uw klas met leerproblemen? Prof.dr. Stijn Vanheule vertelt u er alles over. En wat is de relatie tussen hersenen en gedrag? Dit legt prof.dr. Roshan Cools u uit.

Er vinden twee deelsessierondes plaats tijdens dit congres, met aandacht voor interventies en behandelmethoden die in de praktijk effectief blijken. De onderwerpen van de deelsessies zijn uiteenlopend:

 • Op welke manier kan overprikkeling worden voorkomen?
 • Hoe kunt u als leerkracht de tijd die leerlingen met ADHD/ADD vragen zo effectief en plezierig mogelijk inzetten?
 • Is pesten experimenteergedrag of risicogedrag? 
 • Hoe gaat u als leerkracht om met dyslexie?
 • Is de methode Druk in de Klas effectief voor leerkrachten in het basisonderwijs?
 • Hoe leert u verder te kijken dan de stoornis bij een jongere?

Deze en vele andere vragen krijgen ruimschoots aandacht tijdens het 5e Kenniscongres Stoornissen op 8 december aanstaande in ReeHorst te Ede. Sprekers geven u informatie en praktische tips over het omgaan met kinderen en jongeren met een stoornis

 

Voor wie?

Schrijf u nu in voor dit congres en ontmoet collega’s die werkzaam zijn als: Intern begeleider, docent, remedial teacher, mentor, zorgcoördinator onderwijs, (school) maatschappelijk werker, jeugdhulpverlener, jeugdarts, GGD-arts, (kinder- en jeugd) psychiater, SPV-er, therapeut, GZ-psycholoog, (kinder- en jeugd) psycholoog, orthopedagoog, eerstelijnspsycholoog, logopedist en ergotherapeut.

Naar aanmeldpagina »


Twitter mee over dit onderwerp en
het 5e Kenniscongres Stoornissen
met #kenniscongresstoornissen | @logacom


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij de volgende verenigingen:

 • Registerleraar.nl
 • SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. 
 • NIP- eerstelijnspsychologie NIP
 • VGCt, Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie 
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register.
 • NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/ NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) 

​Ga voor meer informatie en voorwaarden naar de pagina accreditatie van deze website. Voor vragen en opmerkingen over deze en andere accreditaties kunt u uiteraard contact opnemen met de congresorganisatie via 020-3203364 of mailen naar: office@logacom.nl