Accreditatie

 

Hieronder treft u een overzicht van de accreditaties die zijn aangevraagd voor het 6e Kenniscongres Stoornissen. Zodra bekend is welke beroepsverenigingen het congres goedkeuren/valideren, dan vermelden wij dat inclusief puntentoekenning op deze websitepagina. Accreditaties voor het congres zijn via PE-online zijn geregistreerd met ID-nummer 306348

  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register​
  • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Bij Registerleraar kunnen momenteel geen aanvragen worden ingediend en de inschrijving voor docenten en leraren is per augustus 2017 tijdelijk gesloten. Op dit moment werkt de onderwijs coöperatie aan (her)inrichting van het register. Zodra het register gereed is dan volgt daarover bericht op www.registerleraar.nl


Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie of een certificaat van deelname wenst te ontvangen, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 16:00 uur hebben getekend. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.


Puntentoekenning

Onderstaande accreditaties zijn goedgekeurd:

 

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) 

 

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 5
K&J/OG opleiding - behandeling 1
K&J/OG opleiding - diagnostiek 1
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie 0
K&J/OG opleiding - overige taken 0,5

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register  

 

Categorie Accreditatiepunten
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 5
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 5

 

​​Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Het SKJ heeft het 6e Kenniscongres Stoornissen (ID nummer: SKJ200580) geaccrediteerd voor de Categorie Vrije ruimte jeugdzorgwerker. Deelname levert in Subcategorie Referaat/studiedag/conferentie/congres/symposium 2,50 accreditatiepunten.

NIP-Eerstelijnspsychologie (NIP)
De commissie heeft aan het congres 5 accreditatiepunten toegekend.