Contact|

Kenniscongres: Intercultureel werken in gedwongen kader


4 april 2024 | Van der Valk Zuidas, Amsterdam

Accreditatie

Goedgekeurd

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Categorie Accreditatiepunten
Nascholing psychiatrie 5

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)

Categorie Accreditatiepunten
Scholing Justitiële Verpleegkunde 5

Registerplein

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Cliëntondersteuners 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Ervaringsdeskundigen 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Kinderwerkers / Jongerenwerkers 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal juridisch dienstverleners 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 5

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 5
KJ opleiding - behandeling 1,5
KJ opleiding - diagnostiek 1

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Accreditatiepunten voor SKJ zijn verkregen met goedkeuring van NIP/NVO.


Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom bij onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek uw QR-code nogmaals te laten scannen. 

Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers wiens QR-code na 16:10 uur is gescand.* Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

*Note: SKJ vereist voor accreditatie volledige deelname. Voor een certificaat met SKJ registratie geldt dat u niet vroegtijdig kunt vertrekken, u kunt pas aan het einde de presentielijst tekenen.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.

Puntentoekenning
Wij geven in PE-online de presentie door van de PE-online geregistreerde deelnemers. Wij gebruiken daarvoor het registratienummer dat u heeft opgegeven bij aanmelding voor het congres. SKJ-geregistreerde deelnemers dienen met het certifcaat van deelname zelf punten op te vragen in hun online SKJ-dossier.